Onze werkzaamheden

Na realisatie van een zon project, zowel land als dak opstelling, volgt er een periode van onderhoud voor wat betreft de ondergrond, technische installatie en panelen. Indien dit onderhoud juist en tijdig wordt uitgevoerd voorkomt dit storingen en vervuiling en wordt de beschikbaarheid en technisch/financiële opbrengst geoptimaliseerd. 

 

TMS verricht alle voorkomende werkzaamheden welke betrekking hebben op het onderhoud van de locatie waarop de panelen gesitueerd zijn, als ook het fysiek wassen van de panelen op reguliere basis. Ook kunnen wij de storing opvolging voor de klant verrichten en zodoende een totaalpakket aanbieden om u als klant geheel te voorzien.

Ieder project, zeker de grondgebonden opstellingen, vragen een maatwerk aanpak. Om te komen tot een perfecte oplossing wordt altijd vooraf een plan van aanpak gemaakt wat met de klant wordt doorgenomen . Tevens worden natuurlijk de specifieke eisen van de klant ook verwerkt in dit plan van aanpak. Aan de hand van een goede jaarlijkse evaluatie en een juiste afstemming kan voor ieder project bepaald worden hoe vaak er gemaaid en gewassen dient te worden. Standaard gaan we uit van 3 keer maaien en 1 keer wassen per jaar/seizoen.